Chuyển tới nội dung

Với gần 65.000 tỷ đồng nợ, các chủ nợ của Novaland là ai?

  • bởi
Danh mục các khoản nợ của Novaland

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Novaland đạt mức 64.869 tỷ đồng, các chủ nợ lớn nhất của Novaland phải kể đến gồm nhiều ngân hàng trong nước và các tổ chức tín dụng nước ngoài.

All in one

So sánh