Chuyển tới nội dung

Novaland có 22.165 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, thu lãi 259 tỷ sau 9 tháng

  • bởi
NovaWorld Phan Thiet vẫn luôn là kênh đầu tư an toàn, lợi nhuận cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã: NVL, Novaland) đã công bố kết quả tài chính hợp nhất quý 3/2022 với hơn 7.908 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và hơn 2.054 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.463 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2022, Tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 259.590 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 129.636 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

93% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 120.750 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Đáng chú ý, số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tính đến hết ngày 30/9/2022 của Novaland đạt gần 22.165 tỷ đồng. Trong đó, Novaland thu lãi 259 tỷ đồng từ tiền gửi ngân hàng sau 9 tháng đầu năm 2022.

Novaland thu lãi 259 tỷ đồng từ tiền gửi ngân hàng sau 9 tháng đầu năm 2022.

Novaland thu lãi 259 tỷ đồng từ tiền gửi ngân hàng sau 9 tháng đầu năm 2022.

Đối với hoạt động huy động vốn, tính đến hết quý III, tập đoàn đã nhận giải ngân tổng cộng gần 27.446 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A – được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán, và đầu tư phát triển dự án.

All in one

So sánh